Biuro, kontakt

SZYBKI KONTAKT:                 
Tel.: 501317605 i 501317323
Mail: ezapiel@wp.pl

Więcej

Szkolenia

Programy kształcenia
Zasady organizacji szkoleń
Regulaminy szkoleń

Więcej

Formalności

Jak złożyć zgłoszenie
Opłaty, Refundacja
SMK

Więcej

Zgłoszenie 

Zgłoszenia są przyjmowane
nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Przejdź do SMK

Bieżące komunikaty


       

WAŻNE! 

Od 01.07.2017r. obowiązuje
System Monitorowania Kształcenia 
Pracowników Medycznych - SMK

Informacje o systemie SMK

Instrukcja zakładania konta w SMK

Jak złożyć zgłoszenie na szkolenie  


 

Informujemy, że od 15.07.2017r.  do 20.08.2017r. biuro ośrodka jest czynne w CZWARTKI


Nowe Rozporządzenie MZ w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych – obowiązuje od 10.11.2016r.  

Treść Rozporządzenia


28.10.2016r CKPPiP zamieściło Komunikat w sprawie zmiany programów kształcenia – warunki kwalifikacji na szkolenia Oryginał Komunikatu


Kursy - kalendarz


JESIEŃ 2017r. - zgłoszenia (wnioski) należy składać przez SMK.

Dotrzymanie terminów zależy od ilości zgłoszeń. Zgłoszenia są przyjmowane nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

PLANOWANE KURSY SPECJALISTYCZNE:

 • od 11.09.2017r. WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU EKG więcej
 • od 21.09.2017r. SZCZEPIENIA OCHRONNE - dla pielęgniarek więcej  - dla położnych więcej  
 • od 25.09.2017r. RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA więcej
 • od 17.11.2017r. WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE więcej


PLANOWANE KURSY KWALIFIKACYJNE:

 • PIELĘGNIARSTWO RODZINNE dla pielęgniarek  więcej 
 • PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE dla piel. więcej  
 • PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOG. I INT. OPIEKI dla pielęgniarek  więcej 
 • PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ dla pielęgniarek więcej  

Specjalizacje


Z realizacją od WRZEŚNIA 2017 ruszyły wymienione niżej kierunki specjalizacji - szkolenia będą się toczyły poza systemem SMK - jeszcze przyjmujemy zgłoszenia:

 • PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI dla pielęgniarek 
 • PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE dla pielęgniarek 
 • PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE dla pielęgniarek 
Przyjmujemy zgłoszenia na wszystkie inne kierunki specjalizacji. Największym powodzeniem poza wymienionymi wyżej cieszą się:
 • PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE dla pielęgniarek
 • PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE dla pielęgniarek
 • PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZE dla położnych
 • PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE dla pielęgniarek
 • PIELĘGNIARSTWO RODZINNE dla pielęgniarek