Biuro, kontakt

SZYBKI KONTAKT:                 
Tel.: 501317605 i 501317323
Mail: ezapiel@wp.pl

Więcej

Szkolenia

Programy kształcenia, zasady organizacji oraz regulaminy szkoleń

Więcej

Formalności

Jak złożyć zgłoszenie, opłaty, refundacja, formularze do pobrania

Więcej

Zgłoszenie 

Na każdą formę kształcenia można złożyć zgłoszenie przez internet - ZAPRASZAMY!

Wypełnij i wyślij

Bieżące komunikaty:

TRWA NABÓR na SPECJALIZACJE edycje 2017/19


INFORMUJEMY, że termin otwarcia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania został ostatecznie ustalony na 27.04.2017r.


Nowe Rozporządzenie MZ w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych – obowiązuje od 10.11.2016r.  Treść Rozporządzenia


28.10.2016r CKPPiP zamieściło Komunikat w sprawie zmiany programów kształcenia – warunki kwalifikacji, kurs Wywiad i badanie fizykalne (specjalizacje)
W wyniku wprowadzonych zmian, konieczność legitymowania się zaświadczeniami o ukończeniu odpowiednich kursów specjalistycznych nie będzie rozpatrywana na etapie postępowania kwalifikacyjnego, lecz przed przystąpieniem do egzaminu państwowego lub egzaminu przeprowadzanego po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego. Ponadto, we wszystkich programach specjalizacji w punkcie 10 założeń organizacyjno-programowych dodano podpunkt, iż pielęgniarka/położna posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, jeśli uzyskała dyplom licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013. Dokument podpisany przez Dyrektora CKPPiP - Oryginał Komunikatu


Kursy - kalendarz:


 • 20.04.2017r. PIELĘGNIARSTWO RODZINNE dla położnych  więcej  
 • 20.04.2017r. PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE dla piel. więcej  
 • 27.04.2017r. PIELĘGNIARSTWO ŚROD. NAUCZ. I WYCHOWANIA dla piel. więcej
 • 25.05.2017r. 
  kursy SZCZEPIENIA OCHRONNE

  dla pielęgniarek więcej  

  dla położnych więcej  

 • 29.05.2017r. WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU EKG więcej
 • 01.06.2017r. WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE więcej
 • 05.06.2017r. PIELĘGNIARSTWO RODZINNE dla pielęgniarek więcej 
 • 08.06.2017r. RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA więcej

Specjalizacje 2017/19:

Zgłoszenia przyjmujemy do 15.05.2017r.
                                                                                       Sz
kolenia rozpoczną się 19.06.2017r. , czas realizacji to maksymalnie 20 miesięcy.

 • PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI dla pielęgniarek - spotkanie w sprawie organizacji szkolenia 05.06.2017r.
 • PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE dla pielęgniarek - spotkanie w sprawie organizacji szkolenia 05.06.2017r.
 • PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE dla pielęgniarek - spotkanie w sprawie organizacji szkolenia 08.06.2017r.  
 • PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZE dla położnych - spotkanie w sprawie organizacji szkolenia 08.06.2017r.
 • PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE dla pielęgniarek - spotkanie w sprawie organizacji szkolenia 12.06.2017r.
 • PIELĘGNIARSTWO RODZINNE dla pielęgniarek - spotkanie w sprawie organizacji szkolenia 12.06.2017