Biuro, kontakt

SZYBKI KONTAKT:                 
Tel.: 501317605 i 501317323
E-mail: ezapiel@wp.pl

Więcej

Szkolenia

Programy kształcenia
Zasady organizacji szkoleń
Regulaminy szkoleń

Więcej

Formalności

Jak złożyć zgłoszenie
Opłaty, Refundacja
SMK

Więcej

Zgłoszenie 

Zgłoszenia są przyjmowane
nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Przejdź do SMK

Bieżące komunikaty


UWAGA:
od 20.12.
2018r. do 06.01.2019r.
biuro ośrodka jest nieczynne. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.


od 01.08.2018r. Zmiana zasad dofinansowania specjalizacji przez SIPiP: "Członkowie SIPiP, którzy ponieśli osobiście koszty z tytułu opłat za kształcenie na specjalizacji, pod warunkiem braku dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia lub innych źródeł, mogą ubiegać się o przyznanie refundacji jeden raz na 5 lat w  wysokości do kwoty  1600,00 zł po uzyskaniu dyplomu specjalisty, jednak nie więcej niż 50% osobiście poniesionych kosztów kształcenia."

Taką wiadomość ogłasza SIPiP na swojej stronie internetowej. Komunikaty CKPPiP

SMK

Wnioski o przyjęcie na wszystkie rodzaje szkoleń są w SMK weryfikowane (wstępnie oceniane) na bieżąco. Kwalifikacja na wszystkie szkolenia odbywa się najwcześniej 7 dni  przed planowanym terminem otwarcia, przy spełnieniu kryterium, że na szkolenie zgłosiło się przynajmniej 15 osób. Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie.

SMK - POMOC:

Informacje o systemie SMK

Instrukcja zakładania konta w SMK

Jak złożyć zgłoszenie na szkolenie  


RODO

W ramach obowiązku informacyjnego wynikającego z nowej ustawy (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) dotyczącej ochrony Danych Osobowych (RODO) prosimy o zapoznanie się z zasadami zaktualizowanej przez nas polityki prywatności: RODO


Kursy - kalendarz

Zgłoszenia (wnioski) należy składać przez SMK.

Dotrzymanie terminów zależy od ilości zgłoszeń. Zgłoszenia są przyjmowane nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

UWAGA!

Terminy rozpoczęcia kursów podane w SMK zostały zaplanowane z dużym wyprzedzeniem i nie zawsze udaje się ich dotrzymać. Terminy w systemie zostaną urealnione po zatwierdzeniu kursów do realizacji. Zgłoszenia w systemie należy składać sugerując się nazwą szkolenia.


KURSY KWALIFIKACYJNE:


WIOSNA 2019

 • od 24.01.2019r. PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INT. OPIEKI dla pielęgniarek   więcej  
 • od 24.01.2019r. PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE dla pielęgniarek  więcej  
 • od 24.01.2019r. PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE dla położnych   więcej 
 • od 21.02.2019r. PIELĘGNIARSTWO RODZINNE dla pielęgniarek  więcej 
 • od 21.02.2019r. PIELĘGNIARSTWO RODZINNE dla położnych    więcej
 • od 21.02.2019r. PIELĘGNIARSTWO ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA dla pielęgniarek  więcej
 • od ..........2019r. PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ dla pielęgniarek
 • od ..........2019r.2019r. PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ dla pielęgniarek

KURSY SPECJALISTYCZNE:

WIOSNA 2019

 •  od 28.01. 2019r. (zmiana z 07.01.) WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU EKG U DOROSŁYCH dla pielęgniarek i położnych  więcej 
 • od  14.02.2019r. SZCZEPIENIA OCHRONNE 
  - dla pielęgniarek więcej  
  - dla położnych więcej 
 • od  04.03.2019r. OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD CHORYMI DOROSŁYMI W LECZENIU SYSTEMOWYM NOWOTWORÓW dla pielęgniarek i położnych   więcej
 • od  18.03.2019r. LECZENIE RAN dla pielęgniarek  więcej
 • od ..........2019r.2019r.  RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA dla pielęgniarek i położnych  więcej 
 • od ..........2019r.2019r. WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE dla pielęgniarek i położnych więcej 
 • od ..........2019r.2019r. PODSTAWY OPIEKI PALIATYWNEJ dla pielęgniarek 

Specjalizacje
WIOSNA 2019

Przyjmujemy zgłoszenia na wszystkie kierunki specjalizacji. Zgłoszenia (wnioski) należy składać przez SMK.

Planowany termin otwarcia dla wszystkich kierunków 21.03.2019r.

Termin otwarcia  ma charakter  orientacyjny i zostanie ostatecznie określony po napłynięciu wystarczającej ilości zgłoszeń na dany kierunek specjalizacji.

UWAGA: Zgłoszenia złożone w SMK na wcześniejsze terminy, a specjalizacje nie zostały otwarte, są automatycznie przeniesione i nie trzeba ich składać ponownie.

Największym powodzeniem cieszą się natępujące kierunki specjalizacji:

 • PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE dla pielęgniarek i położnych 
 • PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE dla położnych
 • PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE dla pielęgniarek
 • PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE dla pielęgniarek
 • PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE dla pielęgniarek
 • PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI dla pielęgniarek 
 • PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE dla pielęgniarek 
 • PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE dla pielęgniarek
 • PIELĘGNIARSTWO RODZINNE dla pielęgniarek