UWAGA! Wprowadzenie Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 maja 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego SMK będą przeprowadzane:

 • postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego (w tym składanie zgłoszeń)
 • składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

Więcej

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych wydało komunikat kierowany do organizatorów kształcenia, z którego wynika, że wnioski o dopuszczenie do wszystkich form kształcenia, które rozpoczną się po 01.07.2017r. będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem SMK


Pytania dotyczące funkcjonowania i obsługi bazy SMK należy kierować do CSIOZ *** infolinia 22 597 09 21 *** e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl


Biuro, kontakt

SZYBKI KONTAKT:                 
Tel.: 501317605 i 501317323
Mail: ezapiel@wp.pl

Więcej

Szkolenia

Programy kształcenia, zasady organizacji oraz regulaminy szkoleń

Więcej

Formalności

Jak złożyć zgłoszenie, opłaty, refundacja, formularze do pobrania

Więcej

Zgłoszenie 

Na każdą formę kształcenia można złożyć zgłoszenie przez internet - ZAPRASZAMY!

Wypełnij i wyślij

Bieżące komunikaty:

      

 

Informujemy, że od 15.07.2017r.  do 20..08.2017r. biuro ośrodka jest czynne w CZWARTKI


TRWA NABÓR na SPECJALIZACJE edycje 2017/18


Nowe Rozporządzenie MZ w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych – obowiązuje od 10.11.2016r.  Treść Rozporządzenia


28.10.2016r CKPPiP zamieściło Komunikat w sprawie zmiany programów kształcenia – warunki kwalifikacji, kurs Wywiad i badanie fizykalne (specjalizacje)
W wyniku wprowadzonych zmian, konieczność legitymowania się zaświadczeniami o ukończeniu odpowiednich kursów specjalistycznych nie będzie rozpatrywana na etapie postępowania kwalifikacyjnego, lecz przed przystąpieniem do egzaminu państwowego lub egzaminu przeprowadzanego po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego. Ponadto, we wszystkich programach specjalizacji w punkcie 10 założeń organizacyjno-programowych dodano podpunkt, iż pielęgniarka/położna posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, jeśli uzyskała dyplom licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013. Dokument podpisany przez Dyrektora CKPPiP - Oryginał Komunikatu


Kursy - kalendarz:


JESZCZE PRZED WAKACJAMI

 • 29.06.2017r. WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE więcej 

JESIEŃ 2017r. - zgłoszenia (wnioski) należy składać przez SMK.

Planujemy kursy:

 • od 11.09.2017r. WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU EKG więcej
 • od 21.09.2017r. SZCZEPIENIA OCHRONNE - dla pielęgniarek więcej  - dla położnych więcej  
 • od 25.09.2017r. RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA więcej
 • PIELĘGNIARSTWO RODZINNE dla pielęgniarek  więcej 
 • PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE dla piel. więcej  
 • PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOG. I INT. OPIEKI dla pielęgniarek  więcej 
 • PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ dla pielęgniarek więcej  
 • WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE więcej

Specjalizacje 2017/18:


OSTATNIA MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA NA SPECJALIZACJĘ POZA SYSTEMEM SMK!  

Z realizacją od WRZEŚNIA 2017 na pewno ruszają wymienione niżej kierunki specjalizacji - szkolenia będą się toczyły poza systemem SMK - jeszcze przyjmujemy zgłoszenia:

 • PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI dla pielęgniarek 
 • PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE dla pielęgniarek 
 • PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE dla pielęgniarek 
Przyjmujemy zgłoszenia na wszystkie inne kierunki specjalizacji. Największym powodzeniem poza wymienionymi wyżej cieszą się:
 • PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZE dla położnych
 • PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE dla pielęgniarek
 • PIELĘGNIARSTWO RODZINNE dla pielęgniarek