1.   Warunki kwalifikacji: prawo wykonywania zawodu , 6 miesięcy stażu w zawodzie, ukończony kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu EKG (wszystkie wymagane warunki należy udokumentować)


2.    Warunki opłaty za szkolenie – wzór umowy z organizatorem


3.    Realizacja kursu:

·         TEORIA: 

        5 – 6 zjazdów weekendowych – niewykluczone zajęcia w trybie wieczorowym w dni powszednie – wszystko zależy od możliwości 

        wykładowców


·         STAŻE – bezpośrednio po teorii 7 tygodni  (układ grafikowy – grupy)


·         EGZAMIN KOŃCOWY – test wiadomości
   
 Komisja Egzaminacyjna – skład:

o    Przedstawiciel organizatora

o    Kierownik kursu (przewodniczący komisji)

o    Pprzedstawiciel kadry dydaktycznej realizującej kurs kwalifikacyjny

o    Przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych