Polityka prywatności Ośrodka Kształcenia EzA:

  1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest
Ośrodek Kształcenia EzA s.c. Grzybek Ewa Irena Brzozowska Anna Ewa

ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin, NIP: 852-22-74-002, REGON: 811955889. 

Kontakt z nami: ezapiel@wp.pl Tel.: 501317605 oraz 501317323  2. Skąd posiadamy Państwa dane osobowe:

Państwa dane osobowe posiadamy z dwóch źródeł:

- Dane uczestników szkoleń i kandydatów na szkolenia z Systemu Monitorowania Kształcenia Kadr Medycznych (SMK)

- Dane osób zatrudnianych z zawieranych umów zlecenia. 


  3. W jakim celu przetwarzane są Państwa dane:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia szkoleń i rozliczeń z nimi związanych.


  4. Jak długo przetwarzamy Państwa dane:

Dane Osobowe przetwarzane są przez czas obowiązywania Państwa zgody czyli:

- Dane uczestników szkoleń i kandydatów na szkolenia w czasie trwania szkoleń, rozliczeń i sprawozdawczości,
- Dane osób zatrudnianych w czasie trwania realizacji umów zlecenia i rozliczeń podatkowych i związanych ze składką ZUS. 

  5. Jakie posiadają Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych:

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie.


  6. Jaka jest ochrona Państwa danych:

Państwa dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby
do tego nieupoważnione.
Nasza firma dołożyła wszelkich starań w zakresie zabezpieczeń danych, dlatego też mogą Państwo być spokojni o ich prywatność.
Nie ujawniamy Państwa danych nikomu poza Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Celem ujawnienia jest przedstawienie wszystkich harmonogramów kształcenia (SMK) oraz formalności związane z prowadzonymi szkoleniami (SMK, placówki stażowe, protokoły zaliczeń)