Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016r., poz. 1251) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

 

CZAS TRWANIA każdego kursu – ok. 4 - 5  miesięcy (dłużej jeśli w czasie kursu wypadają święta kalendarzowe i tzw. długie weekendy) 

W RAMACH KAŻDEGO KURSU:

ZAJĘCIA TEORETYCZNE – zajęcia w trybie weekendowym lub wieczorowym (po 3 dni w tygodniu)

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (staż) – tryb dzienny w wymiarze zgodnym z programem kształcenia

 

Do  kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka/położna, która zgodnie z wymogami zawartymi w art. 71 ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2016r., poz. 1251 tj.:

·         posiada prawo wykonywania zawodu,

·         legitymuje się 6-miesięcznym stażem pracy w zawodzie,

·         oraz w przypadku niektórych kursów legitymuje się zaświadczeniami o ukończeniu kursów specjalistycznych wskazanych w programach
  kształcenia lub ukończy wskazane kursy w trakcie trwania kursu kwalifikacyjnego.

WYKAZ KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH  Oznaczono kursy, przed którymi należy ukończyć wskazane kursy specjalistyczne.


Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek:

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki  RKO + EKG

Pielęgniarstwo chirurgiczne RKO + EKG

Pielęgniarstwo diabetologiczne

Pielęgniarstwo geriatryczne  Leczenie ran

Pielęgniarstwo internistyczne RKO + EKG

Pielęgniarstwo kardiologiczne RKO + EKG

Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią RKO

Pielęgniarstwo neonatologiczne

Pielęgniarstwo neurologiczne RKO

Pielęgniarstwo onkologiczne

Pielęgniarstwo operacyjne

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

Pielęgniarstwo pediatryczne RKO + EKG

Pielęgniarstwo psychiatryczne

Pielęgniarstwo ratunkowe RKO+ ROK noworodka

Pielęgniarstwo rodzinne

Pielęgniarstwo transplantacyjne RKO + EKG + Przetaczanie krwi

Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania

Ochrona zdrowia pracujących


Kursy kwalifikacyjne dla położnych:

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii RKO + EKG

Pielęgniarstwo operacyjne

Pielęgniarstwo rodzinne RKO+ ROK noworodka


Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych:

Pielęgniarstwo epidemiologiczneNAJPOPULARNIEJSZE KURSY KWALIFIKACYJNE

  • Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych więcej
  • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i int. opieki dla pielęgniarek więcej
  • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek  więcej 
  • Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek więcej
  • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych więcej  
  • Pielęgniarstwo śrosowiska nauczania i wychowania więcej


           Programy kształcenia(Kliknij w logo CKPPiP):