1.    Warunki kwalifikacji: aktualne prawo wykonywania zawodu , 6 miesięcy stażu w zawodzie


2.    Warunki opłaty za szkolenie – wzór umowy z organizatorem


3.    Realizacja kursu:


·         TEORIA: 

        4 – 5 zjazdów weekendowych (– niewykluczone zajęcia w trybie wieczorowym w dni powszednie – zależy to od możliwości
  wykładowców


·        STAŻE: 

       bezpośrednio po teorii 25 dni czyli 5 tygodni  (układ grafikowy – grupy, tryb dzienny – w dni powszednie w godzinach 8:00 – 15:00)


·         EGZAMIN KOŃCOWY – test wiadomości
   
 Komisja Egzaminacyjna – skład:

o    Przedstawiciel organizatora

o    Kierownik kursu (przewodniczący komisji)

o    Pprzedstawiciel kadry dydaktycznej realizującej kurs kwalifikacyjny

o    Przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych