Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016r., poz. 1251) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

 

CZAS TRWANIA każdego kursu wynika z programu kształcenia. Zgodnie z przepisami kurs specjalistyczny nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. 

 

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych:

 

Edukator w cukrzycy

Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie

Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

Ordynowanie leków i wypisywanie recept

Podstawy języka migowego

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka

Terapia bólu ostrego u dorosłych

Terapia bólu przewlekłego u dorosłych

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Wywiad i badanie fizykalne


Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek:

 

Dializoterapia

Endoskopia

Kompresjoterapia

Leczenie ran

Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową

Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą

Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi

Opieka nad pacjentem poddawanym proc. diag. i terap. z użyciem otwartych źródeł promieniowania

Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie

Podstawy opieki paliatywnej

Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi

Szczepienia ochronne

Wykonanie badania spirometrycznego

Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego

Wykonywanie i ocena testów skórnych

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe


Kursy specjalistyczne dla położnych:

 

Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji

Leczenie ran

Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu

Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym

Szczepienia ochronne
Najpopularniejsze kursy specjalistyczne:

  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
  • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
  • Wywiad i badanie fizykalne
  • Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
  • Szczepienia ochronne dla położnych
  • Terapia bólu ostrego u dorosłych
  • Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
  • Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi
    w leczeniu systemowym nowotworów


Programy kształcenia (Kliknij w logo CKPPiP):