Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2022 poz. 2702 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

 

CZAS TRWANIA każdego kursu wynika z programu kształcenia. Zgodnie z przepisami kurs specjalistyczny nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. 

 

 Najpopularniejsze kursy specjalistyczne:

  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
  • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
  • Wywiad i badanie fizykalne
  • Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
  • Szczepienia ochronne dla położnych
  • Terapia bólu ostrego u dorosłych
  • Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
  • Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi
    w leczeniu systemowym nowotworów

Programy kształcenia (Kliknij w logo CKPPiP):