1.   Warunki kwalifikacji: aktualne prawo wykonywania zawodu , 6 miesięcy stażu w zawodzie, ukończony przed lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz kurs specjalistyczny Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka (wszystkie wymagane warunki należy udokumentować)


2.    Warunki opłaty za szkolenie – wzór umowy z organizatorem


3.    Realizacja kursu:


·         TEORIA: 4 – 5 zjazdów weekendowych – niewykluczone zajęcia w trybie wieczorowym w dni powszednie – wszystko zależy od możliwości wykładowców


·         STAŻE: bezpośrednio po teorii 23 dni czyli 4 tygodnie i 3 dni  (układ grafikowy – grupy, tryb dzienny – w dni powszednie w godzinach 8:00 – 15:00)


·         EGZAMIN KOŃCOWY – test wiadomości
    Komisja Egzaminacyjna – skład:

o    Przedstawiciel organizatora

o    Kierownik kursu (przewodniczący komisji)

o    Pprzedstawiciel kadry dydaktycznej realizującej kurs kwalifikacyjny

o    Przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych